10 dôvodov prečo mať kameru v aute

0 komentárov

1. Video záznam

Úlohou čiernej skrinky je zaznamenávať všetko čo sa odohráva v okolí automobilu, najčastejšie zóny pred a za ním. K dispozícii tak máte videozáznam vo Full HD rozlíšení spolu s údajmi GPS a ďalšími dôležitými informáciami.

2. Dôkaz pri nehode

Ak ste sa v minulosti stali obeťou napríklad nespravodlivého jednostranného rozhodnutia policajta na mieste nehody, čierna skrinka zabezpečí dôkazový materiál vo forme videozáznamu uloženého na pamäťovej karte.

3. Vysoká kvalita obrazu zachytí každý detail

Maximálne Full HD rozlíšenie kamery 1920 x 1080 bodov zachytí každý detail v maximálnej kvalite. Zaznamená tak dôležité informácie pre vás a inštitúcie ako je poisťovňa, či polícia v prípade akejkoľvek udalosti.

4. Dôkaz pri poškodení vozidla

Pri poškodení podvozku auta vplyvom zhoršeného stavu vozovky čierna skrinka zabezpečí spoľahlivý dôkaz o mieste “výtlku”, ktorý je neskôr možné použiť ako dôkaz pri komunikácii so správcom cesty a vymáhaní náhrady škody.

5. Najlepšia “zbraň” na cestných pirátov

V prípade ohrozenia vás a vašich spolucestujúcich cestným pirátom a jeho bezohľadnou jazdou, vám čierna skrinka zabezpečí kvalitný záznam o dianí okolo vášho vozidla. Záznam môžete zaslať na políciu a polícia má povinnosť zaoberať sa každým podnetom.

6. Evidencia štýlu jazdy šoféra

Čierna skrinka podrobne eviduje štýl jazdy šoféra a spôsob narábania s vozidlom v prípade, že ho niekomu požičiate alebo ho používajú viacerí členovia rodiny.

7. Záznam neopakovateľných momentov z ciest

Čierna skrinka zaznamená akékoľvek momenty z cesty autom. Na dovolenke v širokouhlom zázname zachytí neopakovateľné situácie a momenty z vašich ciest a dovoleniek, ktoré si môžete neskôr pozrieť a pripomenúť.

8. Zodpovednosť zamestnancov využívajúcich vozidlo

Zamestnanci budú cítiť väčšiu zodpovednosť za zverený dopravný prostriedok a prispôsobia tomu štýl jazdy. Využitím záznamu z čiernej skrinky sa tak dá spätne dohľadať narábanie s vozidlami v rámci firemného vozového parku vašimi zamestnancami.

9. Monitoring pohybu vozidla

GPS prijímač zabezpečí nepretržitý monitoring pohybu vozidla. Údaje sa cyklicky a synchronizovane s videom ukladajú na pamäťovú kartu. To znamená, že pri úplnom zaplnení karty sa staršie záznamy automaticky prepisujú novšími. Zaznamenané údaje môžete kedykoľvek z karty uložiť do počítača a pohodlne prezerať a analyzovať.

10. Dôkaz pri poškodení vozidla počas vašej neprítomnosti

Vozidlo je počas vašej neprítomnosti chránené pomocou funkcie detekcie pohybu. Čierna skrinka tak môže zaznamenať vinníka poškodenia vášho vozidla a uľahčí komunikáciu s orgánmi činnými v trestnom konaní či poisťovňou. Táto funkcia vyžaduje permanentné napájanie.